Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 54 4500 6400 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 313 4500 5150 4900
मूग हिरवा क्विंटल 83 4100 6200 6000
मका पिवळी क्विंटल 3 1500 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 590 5200 6600 5900
तील लोकल क्विंटल 2 7600 7600 7600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 16 1150 1225 1187
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 140 6000 7000 6500
गहू लोकल क्विंटल 112 1700 1950 1825
गहू शरबती क्विंटल 35 2375 2875 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 99 5150 7000 6500
हरभरा लोकल क्विंटल 227 4600 5075 4900
मूग हिरवा क्विंटल 91 4700 6200 5500
मोहरी लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 1067 5800 6600 6200
तील लोकल क्विंटल 10 7500 8521 8010
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 1100 1300 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 78 6000 7400 7000
गहू लोकल क्विंटल 140 1760 1850 1800
गहू शरबती क्विंटल 10 2050 2950 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 8 5000 6400 6100
हरभरा काबुली क्विंटल 12 6500 8200 7350
हरभरा लोकल क्विंटल 265 4000 5100 4700
मूग हिरवा क्विंटल 198 4500 6600 5600
तूर लाल क्विंटल 632 6000 6525 6200
तील लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 33 1200 1350 1225
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 85 6100 7800 7300
गहू लोकल क्विंटल 197 1700 1860 1800
गहू शरबती क्विंटल 43 2125 2850 2350
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 4 4800 5125 4960
हरभरा लोकल क्विंटल 239 4300 5125 5000
मूग हिरवा क्विंटल 46 5100 6200 5800
मका पिवळी क्विंटल 2 1250 1300 1275
तूर लाल क्विंटल 399 5850 6550 6400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1150 1800 1650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4 7000 8000 7900
गहू लोकल क्विंटल 90 1500 1825 1750
गहू शरबती क्विंटल 45 2350 2850 2625
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 2 2000 2000 2000
हरभरा लोकल क्विंटल 157 4225 5100 4700
मूग हिरवा क्विंटल 36 5000 6700 6050
तूर लाल क्विंटल 619 5650 6625 6300
तील लोकल क्विंटल 1 7500 8300 7900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 6 7900 8000 7950
गहू लोकल क्विंटल 32 1650 1800 1780
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/09/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 80 4700 5050 4900
मूग हिरवा क्विंटल 113 4300 6200 5300
तूर लाल क्विंटल 207 6100 6800 6475
तील लोकल क्विंटल 3 7700 8400 8200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1225 1650 1550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4 7300 8000 7500
गहू लोकल क्विंटल 59 1725 1800 1775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 52 4000 5000 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 194 4100 5150 4650
मूग हिरवा क्विंटल 86 4000 6400 5500
मका पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
तूर लाल क्विंटल 654 5100 6700 6200
तील लोकल क्विंटल 4 7500 8200 7850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1100 1225 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 24 7600 8500 8300
गहू लोकल क्विंटल 187 1675 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 50 2000 2850 2550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 107 4200 6300 6100
हरभरा लोकल क्विंटल 535 4300 5150 4700
मूग हिरवा क्विंटल 115 5600 7000 6300
तूर लाल क्विंटल 749 5800 6700 6350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 19 1200 1500 1350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 29 7200 8600 8000
गहू लोकल क्विंटल 132 1600 1850 1750
गहू शरबती क्विंटल 43 2250 2950 2650

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here