Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                           दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 2400 2400 2400
बटबटी लोकल क्विंटल 11 3200 5500 4350
उडीद काळा क्विंटल 5 3800 3800 3800
हरभरा लोकल क्विंटल 1091 4000 4450 4250
मूग हिरवा क्विंटल 73 5250 6335 5800
मका पिवळी क्विंटल 5 1700 1700 1700
तूर लाल क्विंटल 2063 5250 6185 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2360 2360 2360
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1241 5850 7040 6600
गहू लोकल क्विंटल 182 1850 2280 2100
गहू शरबती क्विंटल 73 2500 3100 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 14 4000 6200 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 1059 4000 4400 4200
मूग हिरवा क्विंटल 121 4950 6100 5800
तूर लाल क्विंटल 2232 5100 6170 5950
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 12 1350 1800 1575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1186 6000 7040 6500
गहू लोकल क्विंटल 261 1850 2455 2100
गहू शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/05/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 15 3000 3000 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 1097 4100 4890 4395
मूग हिरवा क्विंटल 101 5100 6280 6000
तूर लाल क्विंटल 1663 5000 6135 5950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 737 5800 6950 6500
गहू लोकल क्विंटल 193 1850 2460 2155
गहू शरबती क्विंटल 63 2500 3100 2750
18/05/2022
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/05/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 1593 4000 4505 4300
मूग हिरवा क्विंटल 215 5400 6400 6000
मका पिवळी क्विंटल 7 1720 1915 1815
तूर लाल क्विंटल 1793 5300 6130 5800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 900 6200 6960 6500
गहू लोकल क्विंटल 269 1900 2250 2100
गहू शरबती क्विंटल 25 2400 2650 2500
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 8 3200 3200 3200
हरभरा लोकल क्विंटल 885 4200 4490 4350
मूग हिरवा क्विंटल 82 5295 6550 6200
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5800 5800 5800
तूर लाल क्विंटल 1904 5000 6295 6100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 756 6100 6805 6450
गहू लोकल क्विंटल 150 1950 2500 2100
गहू शरबती क्विंटल 73 2600 3100 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 25 3100 4400 3500
हरभरा लोकल क्विंटल 1484 4000 4555 4300
मूग हिरवा क्विंटल 59 6000 6450 6300
मोहरी लोकल क्विंटल 11 5225 5225 5225
तूर लाल क्विंटल 2362 5300 6345 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 543 6000 6900 6495
गहू लोकल क्विंटल 225 1950 2440 2200
गहू शरबती क्विंटल 123 2500 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 3100 5000 4050
हरभरा लोकल क्विंटल 1019 4100 4505 4300
मूग हिरवा क्विंटल 46 5025 6275 6000
तूर लाल क्विंटल 1818 6000 6400 6200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 916 5700 6930 6500
गहू लोकल क्विंटल 252 1950 2450 2200
गहू शरबती क्विंटल 60 2500 2700 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/05/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 1241 4100 4490 4200
मूग हिरवा क्विंटल 102 6000 6350 6100
तूर लाल क्विंटल 2160 5205 6395 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 690 5705 6920 6500
गहू लोकल क्विंटल 449 1705 2200 2150
गहू शरबती क्विंटल 90 2600 3200 3000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here