Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                           दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 9 3000 3000 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 21 4000 4300 4200
तूर लाल क्विंटल 2071 5000 6465 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2193 5000 6930 6000
गहू लोकल क्विंटल 70 1700 1800 1785
गहू शरबती क्विंटल 53 2100 2850 2500
21/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 10 4100 4100 4100
हरभरा लोकल क्विंटल 78 3900 4200 4100
मका पिवळी क्विंटल 5 1725 1900 1837
तूर लाल क्विंटल 1957 5000 6495 6000
करडई लोकल क्विंटल 24 3550 3550 3550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3093 5500 6445 5950
गहू लोकल क्विंटल 62 1750 1950 1800
गहू शरबती क्विंटल 38 2450 2750 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 22 4000 5211 4900
हरभरा लोकल क्विंटल 162 4000 4580 4300
मूग हिरवा क्विंटल 13 5000 5500 5251
मका पिवळी क्विंटल 8 1925 1925 1925
तूर लाल क्विंटल 1608 5000 6500 6000
तील लोकल क्विंटल 1 8651 8651 8651
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1300 1400 1350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2570 5100 6700 5900
गहू लोकल क्विंटल 195 1725 1850 1800
गहू शरबती क्विंटल 40 2450 2800 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 34 2300 3400 2850
हरभरा लोकल क्विंटल 50 3925 4600 4375
मूग हिरवा क्विंटल 11 4400 4400 4400
तूर लाल क्विंटल 1458 4650 6500 5700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2819 5200 6300 5900
गहू लोकल क्विंटल 109 1715 1800 1780
गहू शरबती क्विंटल 50 2450 2825 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 4 4900 5000 4950
हरभरा लोकल क्विंटल 48 4000 4650 4200
मूग हिरवा क्विंटल 1 4500 4500 4500
मका पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 1030 5000 6395 5700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1300 1300 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2609 5200 6490 5900
गहू लोकल क्विंटल 95 1600 1800 1780
गहू शरबती क्विंटल 40 2425 2750 2600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2022 दिव्य हिन्दी 
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 1100 1100 1100
उडीद काळा क्विंटल 39 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 115 3850 4400 4200
मूग हिरवा क्विंटल 5 5400 5400 5400
मका पिवळी क्विंटल 14 1600 1800 1700
तूर लाल क्विंटल 465 5000 6225 5800
तील लोकल क्विंटल 2 8500 8500 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 782 5405 6305 5800
गहू लोकल क्विंटल 69 1700 1780 1775

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here