Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                               दर रु. प्रती क्विंटल

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/01/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 80 3700 4100 3900
मूग हिरवा क्विंटल 7 5450 6200 5825
तूर लाल क्विंटल 2224 5000 6600 6500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2711 5300 6055 5800
गहू लोकल क्विंटल 81 1760 1800 1780
गहू शरबती क्विंटल 45 2400 2750 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 3500 3500 3500
हरभरा लोकल क्विंटल 112 4000 4450 4250
मूग हिरवा क्विंटल 6 4000 4000 4000
तूर लाल क्विंटल 2186 5100 6695 5900
तील लोकल क्विंटल 1 8500 8500 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1858 5000 6930 6000
गहू लोकल क्विंटल 105 1725 1800 1775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/01/2022 दिव्य हिन्दी
हरभरा लोकल क्विंटल 16 4000 4400 4025
मूग हिरवा क्विंटल 16 5000 6000 5500
मका पिवळी क्विंटल 11 1950 1950 1950
तूर लाल क्विंटल 2888 5000 6660 5900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1777 5000 6955 6000
गहू लोकल क्विंटल 88 1725 1811 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/01/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 21 4100 4400 4250
मूग हिरवा क्विंटल 6 5600 6400 6000
तूर लाल क्विंटल 2613 5100 6630 5900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1647 5200 6275 5800
गहू लोकल क्विंटल 112 1760 1800 1790
गहू शरबती क्विंटल 55 2400 2950 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 32 3500 4500 4000
हरभरा काबुली क्विंटल 10 3600 3600 3600
हरभरा लोकल क्विंटल 27 3900 4250 4100
मूग हिरवा क्विंटल 4 4950 5500 5225
तूर लाल क्विंटल 2668 5100 6620 5900
करडई लोकल क्विंटल 43 3475 5500 4487
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1300 1300 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2137 5500 6500 6000
गहू लोकल क्विंटल 142 1625 1800 1750
गहू शरबती क्विंटल 43 2050 2650 2400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here