Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 66 4100 5050 4300
हरभरा काबुली क्विंटल 3 4000 4000 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 355 4000 4850 4450
मूग हिरवा क्विंटल 10 5400 6100 5750
तूर लाल क्विंटल 712 4000 5900 5600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3834 5800 6795 6400
गहू लोकल क्विंटल 75 1725 1811 1790
गहू शरबती क्विंटल 45 2550 2850 2725
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 1900 1900 1900
उडीद काळा क्विंटल 55 4500 6400 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 347 4100 5000 4650
मूग हिरवा क्विंटल 59 4900 6200 5750
मका पिवळी क्विंटल 25 1725 1725 1725
तूर लाल क्विंटल 335 5200 6050 5750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1125 1200 1162
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4227 5800 6800 6400
गहू लोकल क्विंटल 174 1700 1825 1800
गहू शरबती क्विंटल 45 2500 2840 2775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 32 4500 6200 5350
हरभरा काबुली क्विंटल 3 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 233 4000 4550 4250
मूग हिरवा क्विंटल 19 4300 6000 4700
मका पिवळी क्विंटल 31 1725 2050 1887
तूर लाल क्विंटल 674 5000 6100 5600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1150 1175 1162
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3636 6000 6750 6400
गहू लोकल क्विंटल 100 1625 1825 1725
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/11/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3900 3900 3900
उडीद काळा क्विंटल 51 4000 6250 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 342 4000 4600 4400
मूग हिरवा क्विंटल 12 4635 5800 5300
तूर लाल क्विंटल 974 5000 6000 5600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 52 1160 1250 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3720 6000 8300 7150
गहू लोकल क्विंटल 84 1600 1850 1800

 

23/11/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 6 4000 4000 4000
उडीद काळा क्विंटल 45 3600 4200 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 167 4250 4600 4500
मूग हिरवा क्विंटल 36 4500 5700 5000
मका पिवळी क्विंटल 7 1250 1250 1250
तूर लाल क्विंटल 220 5200 6000 5850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 19 1150 1200 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2755 5000 6900 6300
गहू लोकल क्विंटल 57 1760 2100 1850
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 79 4500 6200 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 291 4000 4850 4500
मूग हिरवा क्विंटल 15 4300 5500 4700
मका पिवळी क्विंटल 7 2000 2050 2025
तूर लाल क्विंटल 364 5300 5975 5650
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 975 975 975
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3220 5200 6200 5750
गहू लोकल क्विंटल 71 1750 2000 1825

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here