Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 39 3200 4300 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 318 4150 5900 5000
मूग हिरवा क्विंटल 32 4100 5800 4800
तूर लाल क्विंटल 159 4550 6050 5500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 1050 1175 1160
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4208 4200 5400 4800
गहू लोकल क्विंटल 39 1760 1880 1800
गहू शरबती क्विंटल 40 2500 2950 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 50 4000 5500 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 402 4200 6000 4850
मूग हिरवा क्विंटल 48 4200 5800 4800
मका पिवळी क्विंटल 5 1500 1850 1675
तूर लाल क्विंटल 431 5000 6111 5700
तील लोकल क्विंटल 2 6500 8000 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1100 1725 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 7268 4100 5050 4600
गहू लोकल क्विंटल 135 1650 1975 1800
गहू शरबती क्विंटल 95 2100 2850 2550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 17 3500 5800 4300
हरभरा लोकल क्विंटल 102 4150 5050 4750
मूग हिरवा क्विंटल 29 4400 6801 5650
तूर लाल क्विंटल 361 5000 6000 5600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 19 1100 1575 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4366 4100 5501 4900
गहू लोकल क्विंटल 89 1750 1850 1775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 2 3200 3500 3350
हरभरा लोकल क्विंटल 11 4000 4800 4300
मूग हिरवा क्विंटल 2 5700 5700 5700
तूर लाल क्विंटल 15 6050 6050 6050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 975 1825 1000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1421 4200 5150 5000
गहू लोकल क्विंटल 21 1750 1775 1760

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here