Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला         दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 47 4000 6000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 518 4100 4650 4400
मूग हिरवा क्विंटल 1 4700 4700 4700
मका पिवळी क्विंटल 8 1500 1900 1700
तूर लाल क्विंटल 516 5100 5925 5600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1125 1150 1137
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3441 5200 5950 5750
गहू लोकल क्विंटल 37 1700 1850 1775
गहू शरबती क्विंटल 35 2650 2850 2775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 45 3200 5000 4600
हरभरा लोकल क्विंटल 467 4000 4700 4500
मूग हिरवा क्विंटल 15 3200 4500 4300
तूर लाल क्विंटल 228 5100 5925 5600
तील लोकल क्विंटल 1 6500 8400 7450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1000 1000 1000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4419 5000 5940 5500
गहू लोकल क्विंटल 61 1775 2000 1811
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 36 3500 5000 4250
हरभरा लोकल क्विंटल 368 4000 5800 4750
मूग हिरवा क्विंटल 17 4300 5400 4700
तूर लाल क्विंटल 311 5500 6100 5800
तील लोकल क्विंटल 2 8000 8000 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1150 1250 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4222 5000 5900 5500
गहू लोकल क्विंटल 112 1735 1950 1800
गहू शरबती क्विंटल 36 2525 2850 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 12 3500 5800 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 428 4100 5800 5750
मूग हिरवा क्विंटल 27 4400 6100 5500
तूर लाल क्विंटल 361 4750 6050 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 69 1050 1400 1350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4239 4810 5775 5550
गहू लोकल क्विंटल 103 1770 2150 2100
गहू शरबती क्विंटल 45 2500 2850 2775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 34 5000 5850 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 299 4200 5800 5050
मूग हिरवा क्विंटल 2 5600 5600 5600
तूर लाल क्विंटल 225 5000 6000 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1050 1175 1160
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3861 4650 5500 5400
गहू लोकल क्विंटल 188 1700 1810 1760
गहू शरबती क्विंटल 48 2550 2850 2675

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here