Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                               दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 46 3600 4100 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 25 3900 4650 4250
मूग हिरवा क्विंटल 31 4100 5800 5000
तूर लाल क्विंटल 891 5300 6455 5900
तील लोकल क्विंटल 7 3900 3900 3900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1150 1150 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1988 5600 7125 6500
गहू लोकल क्विंटल 88 1600 1800 1725
गहू शरबती क्विंटल 35 2575 2950 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/01/2022 दिव्य हिन्दी 
बाजरी हिरवी क्विंटल 6 0 0 0
उडीद काळा क्विंटल 111 3900 4700 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 229 4200 4800 4500
मूग हिरवा क्विंटल 22 4250 5750 4700
तूर लाल क्विंटल 866 5100 6575 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1150 1150 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1292 5900 6800 6400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/01/2022 दिव्य हिन्दी 
उडीद काळा क्विंटल 5 3200 3200 3200
हरभरा लोकल क्विंटल 38 4000 4300 4250
मूग हिरवा क्विंटल 20 5100 5600 5300
मका पिवळी क्विंटल 2 1300 1300 1300
तूर लाल क्विंटल 1333 6000 6960 6500
तील लोकल क्विंटल 2 7500 10300 10200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1125 1200 1162
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1746 5400 6900 6200
गहू लोकल क्विंटल 48 1750 1800 1775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 17 5000 5700 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 157 4000 4650 4400
मूग हिरवा क्विंटल 7 5000 5000 5000
मका पिवळी क्विंटल 7 1100 1700 1400
तूर लाल क्विंटल 983 4900 6580 5800
तील लोकल क्विंटल 3 9300 10200 9800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 0 0 0
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2452 5400 6825 6100
गहू लोकल क्विंटल 30 1685 1785 1775
गहू शरबती क्विंटल 40 2400 2700 2500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here