Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/10/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 19 4400 6000 5200
उडीद काळा क्विंटल 146 4000 5700 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 265 4200 4850 4700
मूग हिरवा क्विंटल 103 4200 6200 5300
मका पिवळी क्विंटल 10 1100 1100 1100
मोहरी लोकल क्विंटल 1 6700 6700 6700
तूर लाल क्विंटल 679 5400 6300 6000
तील लोकल क्विंटल 1 7000 8000 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 48 1200 1725 1462
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 345 4400 4900 4600
गहू लोकल क्विंटल 137 1675 1825 1750
गहू शरबती क्विंटल 45 2250 2850 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/10/2021
उडीद काळा क्विंटल 118 4000 6000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 260 4100 5000 4600
मूग हिरवा क्विंटल 95 4100 6800 5550
मका पिवळी क्विंटल 1 1300 1350 1325
तूर लाल क्विंटल 732 5400 6311 5900
तील लोकल क्विंटल 1 7500 7500 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1200 1225 1211
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 125 4200 4851 4700
गहू लोकल क्विंटल 96 1600 1730 1675
गहू शरबती क्विंटल 45 2250 2950 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/10/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 9 1550 1550 1550
उडीद काळा क्विंटल 36 4100 6000 5400
हरभरा लोकल क्विंटल 391 4000 5000 4400
मूग हिरवा क्विंटल 24 4200 6200 5150
तूर लाल क्विंटल 820 5700 6325 6200
तील लोकल क्विंटल 3 8000 8800 8400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1200 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 65 4300 5500 4800
गहू लोकल क्विंटल 197 1600 1825 1725
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/09/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 2 6500 6500 6500
उडीद काळा क्विंटल 196 4100 7000 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 7 5100 7500 6300
हरभरा लोकल क्विंटल 372 4200 5150 4700
मूग हिरवा क्विंटल 244 4500 6200 5500
मका पिवळी क्विंटल 5 1400 1450 1425
तूर लाल क्विंटल 645 5600 6350 6100
तील लोकल क्विंटल 2 8300 8800 8550
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1200 1850 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 65 4200 6000 5300
गहू लोकल क्विंटल 328 1700 1850 1775
गहू शरबती क्विंटल 38 2250 2850 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 4 6000 6000 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1225 1225 1225
गहू लोकल क्विंटल 13 1770 1770 1770
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2021
उडीद काळा क्विंटल 60 4800 6700 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 58 4200 4850 4700
मूग हिरवा क्विंटल 60 4300 6300 5500
तूर लाल क्विंटल 408 5500 6250 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1300 1300 1300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 90 5100 6500 5600
गहू लोकल क्विंटल 123 1650 1800 1750
गहू शरबती क्विंटल 30 2050 2850 2575

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here