Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 2800 2800 2800
हरभरा लोकल क्विंटल 453 4000 4500 4350
मूग हिरवा क्विंटल 33 5005 6260 5850
तूर लाल क्विंटल 991 5100 6455 6350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1420 1550 1485
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 815 5450 6275 6000
गहू लोकल क्विंटल 91 1900 2050 1950
गहू शरबती क्विंटल 40 2500 3150 2850
21/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 62 3500 5000 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 829 4000 4575 4375
मूग हिरवा क्विंटल 71 4400 6205 6105
तूर लाल क्विंटल 1232 5000 6485 6135
तील लोकल क्विंटल 4 8600 9400 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 17 1465 1500 1482
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 795 5400 6390 6100
गहू लोकल क्विंटल 131 1900 2075 2040
गहू शरबती क्विंटल 38 2500 3000 2850
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 15 4400 4400 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 1090 4000 4505 4300
मूग हिरवा क्विंटल 88 5000 6275 5700
तूर लाल क्विंटल 1854 5200 6470 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1300 1525 1412
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 801 5850 6585 6300
गहू लोकल क्विंटल 106 1925 2250 2030
गहू शरबती क्विंटल 30 2650 3150 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 11 4700 4700 4700
उडीद काळा क्विंटल 7 3000 3200 3100
एरंडी लोकल क्विंटल 9 4700 4700 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 969 4000 4530 4300
मूग हिरवा क्विंटल 87 5205 6200 6000
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
तूर लाल क्विंटल 1521 5100 6480 6200
तील लोकल क्विंटल 5 8700 8700 8700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 840 6150 6590 6400
गहू लोकल क्विंटल 11 1910 2020 1940
गहू शरबती क्विंटल 33 2650 3150 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 17 3200 5200 4200
एरंडी लोकल क्विंटल 2 4700 4700 4700
हरभरा काबुली क्विंटल 8 5100 7000 6050
हरभरा लोकल क्विंटल 770 4000 4600 4300
मूग हिरवा क्विंटल 66 5555 6170 5900
तूर लाल क्विंटल 928 5100 6475 5800
करडई लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
तील लोकल क्विंटल 7 8600 8700 8650
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 27 1350 1680 1530
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 780 5300 6545 6350
गहू लोकल क्विंटल 96 1900 2150 2080
गहू शरबती क्विंटल 35 2600 3050 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 10 4700 4700 4700
उडीद काळा क्विंटल 3 4200 4200 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 1075 4100 4490 4300
मूग हिरवा क्विंटल 117 5000 6175 5870
तूर लाल क्विंटल 1477 5350 6280 6000
तील लोकल क्विंटल 7 8000 8500 8250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1425 1425 1425
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1056 6000 6570 6450
गहू लोकल क्विंटल 103 1950 2365 2200
गहू शरबती क्विंटल 38 2600 3150 2875
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/06/2022
उडीद काळा क्विंटल 21 4500 5000 4750
हरभरा लोकल क्विंटल 988 4000 4455 4295
मूग हिरवा क्विंटल 136 5750 6215 6150
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5300 5300 5300
तूर लाल क्विंटल 1032 5200 6260 5900
तील लोकल क्विंटल 4 8000 8000 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 17 1350 2025 1495
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1284 5550 6580 6150
गहू लोकल क्विंटल 221 1900 2350 2125
गहू शरबती क्विंटल 43 2600 3150 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/06/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2300 2300 2300
उडीद काळा क्विंटल 16 3100 4100 3550
हरभरा काबुली क्विंटल 7 5800 5800 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 967 4100 4580 4390
मूग हिरवा क्विंटल 95 5600 6250 6100
मका पिवळी क्विंटल 8 1860 2000 1910
तूर लाल क्विंटल 1344 5300 6280 5950
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 1400 1680 1540
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 827 5250 6720 6400
गहू लोकल क्विंटल 165 1850 2080 2000
गहू शरबती क्विंटल 49 2450 3100 2825
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 12 4800 5300 5050
हरभरा लोकल क्विंटल 939 4000 4395 4150
मूग हिरवा क्विंटल 165 5500 6270 6055
तूर लाल क्विंटल 1194 5300 6305 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1350 1660 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 702 6300 6605 6495
गहू शरबती क्विंटल 172 1850 2265 2060

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here