Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                                 दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 8 5000 5000 5000
उडीद काळा क्विंटल 7 4500 4500 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 579 4250 4930 4600
मूग हिरवा क्विंटल 29 4900 5925 5850
मका पिवळी क्विंटल 7 1300 1300 1300
तूर लाल क्विंटल 1165 5500 7375 7150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1083 5200 6100 5850
गहू लोकल क्विंटल 48 1900 2240 2125

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
उडीद काळा क्विंटल 1 5500 5500 5500
हरभरा काबुली क्विंटल 4 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 888 4100 4980 4600
मूग हिरवा क्विंटल 20 5295 6440 6250
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5300 5500 5400
तूर लाल क्विंटल 1589 5505 7420 7100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 17 1965 2300 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1707 5400 6150 5900
गहू लोकल क्विंटल 55 2050 2300 2190
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/07/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 3 4000 4000 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 554 4200 4885 4765
मूग हिरवा क्विंटल 62 4500 6700 5900
मका पिवळी क्विंटल 5 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 1051 5400 7455 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2180 2180 2180
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1770 5400 6080 5870
गहू लोकल क्विंटल 26 1800 2250 2100
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 31 3700 4400 3800
उडीद काळा क्विंटल 22 3300 4500 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 509 4200 4925 4600
मूग हिरवा क्विंटल 24 4300 5875 5050
तूर लाल क्विंटल 1115 5500 7450 7000
तील लोकल क्विंटल 4 9500 9500 9500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1900 2175 2080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1443 5300 6185 6050
गहू लोकल क्विंटल 74 1905 2200 2150
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/07/2022
उडीद काळा क्विंटल 21 4725 6000 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 318 4105 4850 4575
मूग हिरवा क्विंटल 10 4600 5750 5600
तूर लाल क्विंटल 948 5400 7525 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1950 1950 1950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 905 5600 6200 5950
गहू लोकल क्विंटल 53 2000 2200 2085
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 93 4000 4735 4450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2400 2400 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 303 5830 6150 6000
गहू लोकल क्विंटल 30 2060 2085 2075
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 6 5600 5600 5600
उडीद काळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
हरभरा लोकल क्विंटल 413 4100 4810 4580
मूग हिरवा क्विंटल 28 5100 5815 5500
तूर लाल क्विंटल 964 5600 7140 6700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1760 3100 2430
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1143 5100 6165 5995
गहू लोकल क्विंटल 76 1985 2095 2085

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here