Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                                 दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 13 6900 6900 6900
हरभरा लोकल क्विंटल 175 4200 4930 4645
मूग हिरवा क्विंटल 38 5100 6410 6225
तूर लाल क्विंटल 634 6200 7975 7795
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 27 2015 2120 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 872 5340 6200 6085
गहू लोकल क्विंटल 82 2290 2555 2345

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 58 4600 4600 4600
उडीद काळा क्विंटल 18 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 570 4100 5050 4890
मूग हिरवा क्विंटल 42 5935 6505 6350
तूर लाल क्विंटल 1257 6000 8100 7300
तील लोकल क्विंटल 4 9500 10600 10050
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 1940 2155 2048
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 922 5350 6345 6100
गहू लोकल क्विंटल 143 2150 2600 2340
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/08/2022
उडीद काळा क्विंटल 11 5000 5200 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 403 4100 4860 4640
मूग हिरवा क्विंटल 23 5950 6380 6205
तूर लाल क्विंटल 1353 5200 7800 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 2285 2285 2285
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1340 5000 6285 6050
गहू लोकल क्विंटल 87 2125 2565 2325

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 672 4200 5005 4725
मूग हिरवा क्विंटल 35 5910 6480 6200
तूर लाल क्विंटल 830 5900 7720 7300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 65 2130 2360 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2088 5525 6250 6100
गहू लोकल क्विंटल 76 2000 2460 2275

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/07/2022
उडीद काळा क्विंटल 22 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 687 4150 4825 4650
मूग हिरवा क्विंटल 30 5800 7100 6500
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5100 5300 5200
तूर लाल क्विंटल 993 5300 7465 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1576 5400 6235 6000
गहू लोकल क्विंटल 114 2150 2340 2245

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 8 4500 4500 4500
उडीद काळा क्विंटल 10 4000 6350 5175
हरभरा लोकल क्विंटल 304 4150 4850 4500
मूग हिरवा क्विंटल 50 5205 6515 6240
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5100 5500 5300
तूर लाल क्विंटल 683 6000 7245 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 34 1800 2360 2080
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1769 5455 6095 5995
गहू लोकल क्विंटल 177 2160 2350 2275
गहू शरबती क्विंटल 28 2650 2900 2800

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/07/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 8 9000 9000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 561 4000 4735 4400
मूग हिरवा क्विंटल 44 5000 6890 6100
तूर लाल क्विंटल 863 5755 7290 7000
तील लोकल क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1332 5200 6045 5800
गहू लोकल क्विंटल 79 2000 2330 2190

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/07/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 25 4400 4400 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 564 4100 4700 4650
मूग हिरवा क्विंटल 31 4405 6400 5620
तूर लाल क्विंटल 976 5650 7380 7100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1765 2275 1850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 590 5100 5955 5850
गहू लोकल क्विंटल 144 1900 2365 2180

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here