Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 6 3000 4100 3550
हरभरा लोकल क्विंटल 1062 3900 4380 4200
मूग हिरवा क्विंटल 86 5300 5950 5850
तूर लाल क्विंटल 1880 5100 6190 5700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1705 1705 1705
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1968 5900 7500 6400
गहू लोकल क्विंटल 152 1750 2200 2095
गहू शरबती क्विंटल 73 2500 3000 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 5100 5100 5100
हरभरा लोकल क्विंटल 1162 4000 4405 4300
मूग हिरवा क्विंटल 128 5300 6005 5700
मका पिवळी क्विंटल 7 2300 2300 2300
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5800 5800 5800
तूर लाल क्विंटल 2261 5000 6275 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 2360 2400 2380
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1157 5700 6730 6350
गहू लोकल क्विंटल 156 1900 2400 2160
गहू शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 12 3200 3200 3200
हरभरा लोकल क्विंटल 1181 4000 4450 4300
मूग हिरवा क्विंटल 123 5400 6180 5800
मका पिवळी क्विंटल 122 2100 2300 2200
तूर लाल क्विंटल 2627 5700 6260 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1675 1675 1675
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1218 5400 6885 6395
गहू लोकल क्विंटल 218 1885 2350 2125
गहू शरबती क्विंटल 103 2500 3200 2750
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2022
उडीद काळा क्विंटल 1 5300 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 994 4000 4500 4300
मूग हिरवा क्विंटल 173 5395 6505 6035
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400
तूर लाल क्विंटल 2334 5000 6225 6100
तील लोकल क्विंटल 1 9000 9000 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 2000 2000 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1587 5550 7000 6300
गहू लोकल क्विंटल 220 1850 2190 2075
गहू शरबती क्विंटल 85 2500 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/05/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 16 5300 6550 5925
हरभरा लोकल क्विंटल 1007 4100 4460 4395
मूग हिरवा क्विंटल 64 5600 6400 6090
तूर लाल क्विंटल 1397 5200 6190 5700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 29 1900 2200 2050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1184 5200 7350 6450
गहू लोकल क्विंटल 338 1900 2200 2150

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here