अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव Akola Mandi Bhav Today

बाजार समिती: अकोला                                                                            दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 12 2300 2700 2500
हरभरा लोकल क्विंटल 35 3900 4951 4100
मूग हिरवा क्विंटल 3 4500 5900 5200
मका पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
तूर लाल क्विंटल 3616 5200 6565 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1591 5300 6105 5950
गहू लोकल क्विंटल 108 1760 1850 1800
गहू शरबती क्विंटल 43 2400 2850 2650
04/02/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 1900 1900 1900
उडीद काळा क्विंटल 15 4000 4500 4250
हरभरा काबुली क्विंटल 2 4500 4500 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 8 3600 4000 3900
मूग हिरवा क्विंटल 24 5600 6300 6000
मका पिवळी क्विंटल 7 2000 2150 2075
तूर लाल क्विंटल 3471 5100 6540 5900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1590 4900 6100 5800
गहू लोकल क्विंटल 17 1600 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 40 2450 2775 2650
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 44 4200 4650 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 20 4000 4311 4155
मका पिवळी क्विंटल 6 2200 2200 2200
तूर लाल क्विंटल 3172 5000 6680 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1235 4200 5980 5700
गहू लोकल क्विंटल 58 1460 1800 1790
गहू शरबती क्विंटल 55 2400 2900 2650
31/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 47 3650 3900 3850
मूग हिरवा क्विंटल 12 4700 6300 5600
मका पिवळी क्विंटल 5 1960 1960 1960
तूर लाल क्विंटल 2682 0 0 0
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1649 5220 6270 5800
गहू लोकल क्विंटल 68 1725 1800 1780
गहू शरबती क्विंटल 55 2400 2900 2650

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here