अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव Akola Mandi Bhav Today

बाजार समिती: अकोला                                                                                     दर प्रती युनिट (रु.)
12/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 4 3500 4200 3850
हरभरा लोकल क्विंटल 59 4000 4500 4200
मूग हिरवा क्विंटल 115 4300 6400 5900
तूर लाल क्विंटल 3064 5000 6650 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2247 4800 6550 6200
गहू लोकल क्विंटल 52 1725 1900 1780
गहू शरबती क्विंटल 20 2100 2200 2150
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/02/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 69 3850 4451 4150
मूग हिरवा क्विंटल 30 6350 6400 6375
तूर लाल क्विंटल 3629 5100 6680 6250
करडई लोकल क्विंटल 17 3600 4300 3950
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1250 1250 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2177 5000 6320 6000
गहू लोकल क्विंटल 32 1675 1780 1700
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/02/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 80 3850 4600 4225
मका पिवळी क्विंटल 3 2000 2150 2075
तूर लाल क्विंटल 3772 5400 6580 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1200 1200 1200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2791 5300 6280 6100
गहू लोकल क्विंटल 12 1400 1780 1500
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 9 3150 3150 3150
हरभरा लोकल क्विंटल 45 3900 4501 4200
मूग हिरवा क्विंटल 44 4050 5225 4650
मका पिवळी क्विंटल 9 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 2983 5000 6560 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1100 1100 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1971 5500 6375 6000
गहू लोकल क्विंटल 76 1700 1780 1750
गहू शरबती क्विंटल 73 2370 2750 2600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 8 4000 5400 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 9 3650 4400 3800
मूग हिरवा क्विंटल 10 2350 2350 2350
मका पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 3280 5000 6570 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 949 5695 6175 6000
गहू लोकल क्विंटल 46 1650 1950 1770
गहू शरबती क्विंटल 33 2650 2950 2850
05/02/2022
उडीद काळा क्विंटल 12 2300 2700 2500
हरभरा लोकल क्विंटल 35 3900 4951 4100
मूग हिरवा क्विंटल 3 4500 5900 5200
मका पिवळी क्विंटल 1 1500 1500 1500
तूर लाल क्विंटल 3616 5200 6565 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1591 5300 6105 5950
गहू लोकल क्विंटल 108 1760 1850 1800
गहू शरबती क्विंटल 43 2400 2850 2650

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here