Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                                   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 1911 1911 1911
उडीद काळा क्विंटल 8 3800 3800 3800
कापूस लोकल क्विंटल 24 8100 8200 8150
हरभरा लोकल क्विंटल 88 4000 4450 4300
मूग हिरवा क्विंटल 12 4000 6000 5100
मका पिवळी क्विंटल 11 1750 2000 1875
तूर लाल क्विंटल 427 5450 5950 5700
करडई लोकल क्विंटल 23 4500 5000 4750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 2150 2150 2150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3226 5400 7425 6350
गहू लोकल क्विंटल 57 1700 1825 1780
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 12 2200 2200 2200
उडीद काळा क्विंटल 84 3400 4500 4000
कापूस लोकल क्विंटल 14 8450 8450 8450
हरभरा लोकल क्विंटल 447 4000 4850 4500
मूग हिरवा क्विंटल 39 4000 6200 6000
मका पिवळी क्विंटल 2 1750 1750 1750
तूर लाल क्विंटल 353 5000 5960 5500
तील लोकल क्विंटल 2 9500 10000 9750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 625 625 625
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2597 5000 6980 6000
गहू लोकल क्विंटल 94 1675 1810 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 76 4000 6100 5500
कापूस लोकल क्विंटल 45 8200 8200 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 333 4200 4525 4450
मूग हिरवा क्विंटल 22 4200 5800 5300
तूर लाल क्विंटल 1164 5000 6025 5600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1175 1175 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2670 5100 6605 6000
गहू लोकल क्विंटल 108 1700 1811 1775
गहू शरबती क्विंटल 13 2100 2430 2265
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 113 4200 5000 4675
हरभरा लोकल क्विंटल 159 4000 4550 4350
मूग हिरवा क्विंटल 17 4000 6000 5000
तूर लाल क्विंटल 561 5500 6000 5800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1160 1130
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3036 5100 6500 5900
गहू लोकल क्विंटल 137 1700 1825 1810
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 63 4000 6000 4350
हरभरा काबुली क्विंटल 38 4200 5400 4800
हरभरा लोकल क्विंटल 267 4100 4561 4400
मूग हिरवा क्विंटल 23 4000 6100 5850
तूर लाल क्विंटल 383 5100 6000 5600
तील लोकल क्विंटल 1 8400 8400 8400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1150 1150 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2852 5800 6600 6300
गहू लोकल क्विंटल 116 1750 1850 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/11/2021
उडीद काळा क्विंटल 69 4000 4750 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 23 3800 5000 4400
हरभरा लोकल क्विंटल 474 4000 4625 4400
मूग हिरवा क्विंटल 29 4600 5800 5300
तूर लाल क्विंटल 755 4500 5950 5300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 67 1175 1900 1260
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3842 5800 6855 6400
गहू लोकल क्विंटल 120 1750 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 68 2100 2850 2750

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here