Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                            दर रु. प्रती क्विंटल

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 24 5000 6000 5500
कापूस लोकल क्विंटल 45 8150 8200 8175
हरभरा लोकल क्विंटल 324 3800 4550 4425
मूग हिरवा क्विंटल 21 4200 5200 4300
तूर लाल क्विंटल 633 5100 6300 6050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2686 5300 7295 6200
गहू लोकल क्विंटल 69 1790 1950 1825
गहू शरबती क्विंटल 43 2450 2900 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 37 5000 6100 5550
कापूस लोकल क्विंटल 75 8125 8175 8158
हरभरा लोकल क्विंटल 391 3900 4550 4500
मूग हिरवा क्विंटल 36 4600 6000 5900
मका पिवळी क्विंटल 30 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 752 5500 6250 6000
तील लोकल क्विंटल 4 10600 10600 10600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2400 5450 6700 6000
गहू लोकल क्विंटल 40 1750 1800 1790
गहू शरबती क्विंटल 48 2450 2925 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 73 0 0 0
कापूस लोकल क्विंटल 52 8125 8150 8140
हरभरा लोकल क्विंटल 231 4100 4600 4550
मूग हिरवा क्विंटल 13 4500 6200 5000
तूर लाल क्विंटल 401 5600 6150 5900
तील लोकल क्विंटल 3 7500 7500 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1150 1125
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2776 5540 7395 6500
गहू लोकल क्विंटल 49 1700 1800 1790
गहू शरबती क्विंटल 43 0 0 0
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2021
कापूस लोकल क्विंटल 75 8050 8111 8100
हरभरा लोकल क्विंटल 242 3850 4550 4400
मूग हिरवा क्विंटल 20 4300 5500 5300
मका पिवळी क्विंटल 9 1450 1450 1450
तूर लाल क्विंटल 444 5311 6175 5950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3277 5650 7495 6150
गहू लोकल क्विंटल 59 1300 1800 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 8 1800 1800 1800
उडीद काळा क्विंटल 44 3400 4000 3950
कापूस लोकल क्विंटल 57 8100 8175 8150
हरभरा काबुली क्विंटल 26 3800 4000 3900
हरभरा लोकल क्विंटल 125 4200 4500 4400
मूग हिरवा क्विंटल 18 5250 6011 6000
तूर लाल क्विंटल 193 5550 6000 5950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2685 5700 7105 6400
गहू लोकल क्विंटल 58 1650 1811 1800
गहू शरबती क्विंटल 40 2500 2900 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 44 4000 5800 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 330 4150 4600 4500
मूग हिरवा क्विंटल 47 4300 5825 5600
मका पिवळी क्विंटल 13 1600 2000 1800
तूर लाल क्विंटल 404 5250 6100 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1125 1125 1125
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3260 5800 7100 6300
गहू लोकल क्विंटल 90 1675 1825 1800
गहू शरबती क्विंटल 33 2500 2950 2750

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here