Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                        दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 4 4200 4200 4200
कापूस लोकल क्विंटल 206 8800 8900 8850
हरभरा लोकल क्विंटल 64 3600 4200 4100
मका पिवळी क्विंटल 2 1400 1400 1400
तूर लाल क्विंटल 237 4500 6300 5900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1484 5300 6495 6100
गहू लोकल क्विंटल 183 1675 1790 1780
गहू शरबती क्विंटल 40 2350 2750 2650
31/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 18 4700 5000 4850
कापूस लोकल क्विंटल 38 8500 8600 8525
हरभरा लोकल क्विंटल 222 4050 4350 4200
मूग हिरवा क्विंटल 55 4000 4800 4400
मका पिवळी क्विंटल 3 1700 2000 1850
तूर लाल क्विंटल 276 4200 6050 5200
तील लोकल क्विंटल 2 9000 11000 10500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1250 1125
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1430 5900 6680 6250
गहू लोकल क्विंटल 139 1700 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 70 2100 2700 2450
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/12/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 1700 1700 1700
उडीद काळा क्विंटल 11 2200 4500 3350
कापूस लोकल क्विंटल 30 8200 8300 8250
हरभरा लोकल क्विंटल 157 3800 4300 4200
मूग हिरवा क्विंटल 78 4400 5800 4600
मका पिवळी क्विंटल 2 1700 1700 1700
तूर लाल क्विंटल 225 4000 6100 5500
तील लोकल क्विंटल 14 10200 11000 10700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1014 5430 6405 5950
गहू लोकल क्विंटल 133 1725 1800 1785
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 22 3900 4600 4000
कापूस लोकल क्विंटल 42 8200 8300 8225
हरभरा लोकल क्विंटल 169 3700 4450 4100
मूग हिरवा क्विंटल 42 4100 6500 5300
तूर लाल क्विंटल 124 4000 5900 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1870 5300 6875 6130
गहू लोकल क्विंटल 4 1725 1780 1775
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/12/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 3200 3200 3200
उडीद काळा क्विंटल 8 4500 5000 4750
कापूस लोकल क्विंटल 136 8300 8500 8350
हरभरा लोकल क्विंटल 161 3900 4700 4300
मूग हिरवा क्विंटल 2 5500 6400 5950
मोहरी लोकल क्विंटल 4 3800 3800 3800
तूर लाल क्विंटल 95 4000 5850 5650
करडई लोकल क्विंटल 10 4050 4050 4050
तील लोकल क्विंटल 6 10100 10300 10200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2638 5700 7000 6040
गहू लोकल क्विंटल 216 1750 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 63 2100 2950 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 9 3100 6100 4600
कापूस लोकल क्विंटल 153 8200 8400 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 153 4150 4400 4350
मूग हिरवा क्विंटल 2 4800 5000 4900
मका पिवळी क्विंटल 10 1700 1700 1700
तूर लाल क्विंटल 74 4400 6050 5800
करडई लोकल क्विंटल 50 5650 5650 5650
तील लोकल क्विंटल 2 7500 10500 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1150 1150 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2437 5000 6510 5900
गहू लोकल क्विंटल 43 1675 1800 1775

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here