Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                                                दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 146 3800 5100 4100
हरभरा लोकल क्विंटल 204 4000 4650 4400
मूग हिरवा क्विंटल 53 4900 6500 5550
तूर लाल क्विंटल 706 5000 6605 6000
करडई लोकल क्विंटल 77 5400 6500 5550
तील लोकल क्विंटल 18 7500 10700 9500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1050 1050 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3735 5300 6670 6000
गहू लोकल क्विंटल 167 1750 1950 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 71 3450 4050 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 82 3950 4600 4300
मूग हिरवा क्विंटल 10 4600 6150 5600
तूर लाल क्विंटल 441 5000 6175 5800
तील लोकल क्विंटल 7 8500 9500 9300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3904 5400 6680 6100
गहू लोकल क्विंटल 64 0 0 0
गहू शरबती क्विंटल 48 2100 2650 2400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 2 4200 4200 4200
कापूस लोकल क्विंटल 37 9600 9600 9600
हरभरा लोकल क्विंटल 56 4050 4400 4200
मूग हिरवा क्विंटल 18 4600 6350 5475
तूर लाल क्विंटल 510 4400 6100 5400
करडई लोकल क्विंटल 35 5600 5600 5600
तील लोकल क्विंटल 3 9000 10200 9600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2878 5300 6725 6080
गहू लोकल क्विंटल 24 1780 1790 1785
गहू शरबती क्विंटल 8 2100 2200 2150
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/01/2022
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 1900 1900 1900
उडीद काळा क्विंटल 189 3300 5400 3600
कापूस लोकल क्विंटल 30 9225 9500 9300
हरभरा लोकल क्विंटल 237 3900 4650 4200
मूग हिरवा क्विंटल 8 4800 5500 5300
मका पिवळी क्विंटल 2 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 196 4600 6100 5400
तील लोकल क्विंटल 7 8200 10100 9600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1150 1150 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3018 5300 6500 6000
गहू लोकल क्विंटल 110 1750 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 10 2100 2200 2150
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 24 3700 4000 3850
कापूस लोकल क्विंटल 58 9200 9225 9212
हरभरा लोकल क्विंटल 134 4100 4500 4350
तूर लाल क्विंटल 227 5000 6000 5500
तील लोकल क्विंटल 2 8500 10400 9500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2901 5300 6480 5900
गहू लोकल क्विंटल 91 1700 1790 1775
गहू शरबती क्विंटल 8 2100 2300 2200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2022
उडीद काळा क्विंटल 5 3800 3800 3800
कापूस लोकल क्विंटल 45 8700 9011 8900
हरभरा लोकल क्विंटल 90 3900 4500 4200
मूग हिरवा क्विंटल 7 4300 4300 4300
तूर लाल क्विंटल 133 5200 6000 5600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1173 5300 6355 5900
गहू लोकल क्विंटल 79 1750 1800 1775
गहू शरबती क्विंटल 48 2100 2750 2450

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here