Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                            दर रु. प्रती क्विंटल

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 68 3050 5600 4700
कापूस लोकल क्विंटल 69 8125 8200 8150
हरभरा लोकल क्विंटल 400 3650 4800 4400
मूग हिरवा क्विंटल 10 5100 6025 5800
तूर लाल क्विंटल 756 5000 6200 5700
तील लोकल क्विंटल 3 7600 7600 7600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1400 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3116 5000 6315 5800
गहू लोकल क्विंटल 228 1650 1825 1800
गहू शरबती क्विंटल 38 2450 2950 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 22 4000 6100 5300
कापूस लोकल क्विंटल 111 8135 8225 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 168 4000 4600 4450
मूग हिरवा क्विंटल 9 5100 5700 5400
मका पिवळी क्विंटल 49 1700 2000 1850
तूर लाल क्विंटल 378 5000 6125 5600
तील लोकल क्विंटल 2 8000 9500 8750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1100 1150 1125
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2578 5000 6485 5800
गहू लोकल क्विंटल 237 1650 1825 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 27 3500 5500 4800
कापूस लोकल क्विंटल 124 8100 8150 8125
हरभरा लोकल क्विंटल 135 3800 4600 4400
मूग हिरवा क्विंटल 38 5000 6200 5600
तूर लाल क्विंटल 429 5200 6200 5875
तील लोकल क्विंटल 1 9300 9300 9300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1125 1150 1137
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1902 5000 6250 5700
गहू लोकल क्विंटल 137 1775 1850 1800
गहू शरबती क्विंटल 45 2300 2950 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 28 4500 5700 5000
कापूस लोकल क्विंटल 162 8300 8400 8350
हरभरा लोकल क्विंटल 326 3900 4500 4200
मूग हिरवा क्विंटल 95 3500 5400 5100
तूर लाल क्विंटल 394 5200 6225 5850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1250 1250 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1979 5200 6500 5950
गहू लोकल क्विंटल 120 1600 1875 1800
गहू शरबती क्विंटल 55 2325 2850 2675

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here