Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला                                                            दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/12/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 2 4011 4011 4011
उडीद काळा क्विंटल 21 3800 6470 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 350 4000 4675 4500
मूग हिरवा क्विंटल 51 4500 5151 5000
तूर लाल क्विंटल 548 5400 6300 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1050 1300 1125
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2963 5600 7355 6200
गहू लोकल क्विंटल 49 1450 1825 1800
गहू शरबती क्विंटल 53 2100 2750 2600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 24 3200 5000 3900
हरभरा लोकल क्विंटल 360 4160 4600 4500
मूग हिरवा क्विंटल 97 4100 4900 4500
तूर लाल क्विंटल 1043 5300 6225 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 1150 2000 1575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4785 4900 6980 6300
गहू लोकल क्विंटल 99 1725 1810 1800
गहू शरबती क्विंटल 15 2100 2200 2150
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/12/2021
उडीद काळा क्विंटल 62 4300 6700 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 365 4000 4625 4450
मूग हिरवा क्विंटल 20 5000 6000 5500
तूर लाल क्विंटल 408 5000 6200 5800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1000 1150 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5666 4800 6640 6300
गहू लोकल क्विंटल 97 1700 1925 1800
गहू शरबती क्विंटल 55 2250 2850 2675
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 4 1911 1911 1911
उडीद काळा क्विंटल 173 4500 6450 6325
हरभरा लोकल क्विंटल 302 4000 5850 5000
मूग हिरवा क्विंटल 16 4000 5000 4200
मका पिवळी क्विंटल 2 1725 1725 1725
तूर लाल क्विंटल 357 5050 6150 5700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1105 1105 1105
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3812 5600 7615 6600
गहू लोकल क्विंटल 93 1700 1810 1800

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here