Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/08/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 5 1450 1450 1450
उडीद काळा क्विंटल 9 3200 5000 4100
हरभरा लोकल क्विंटल 220 4000 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 18 5800 6100 6050
मका पिवळी क्विंटल 1 1300 1300 1300
तूर लाल क्विंटल 560 6000 6500 6250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 1175 1275 1225
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 173 8800 9800 9400
गहू लोकल क्विंटल 216 1450 1625 1575
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/08/2021
उडीद काळा क्विंटल 11 3000 4700 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 3 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 278 4000 4700 4350
मूग हिरवा क्विंटल 20 5600 6500 6050
तूर लाल क्विंटल 597 5800 6500 6150
तांदूळ लोकल क्विंटल 4 2700 2700 2700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 29 1100 1400 1275
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 324 8900 9800 9400
गहू लोकल क्विंटल 156 1500 1625 1600
03/08/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 176 4200 4700 4450
मूग हिरवा क्विंटल 48 5900 6200 6050
मका पिवळी क्विंटल 2 1500 1500 1500
तूर लाल क्विंटल 563 6000 6500 6250
तील लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1175 1175 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 192 8400 9825 9300
गहू लोकल क्विंटल 99 1500 1680 1590
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2021
उडीद काळा क्विंटल 3 3300 3300 3300
हरभरा काबुली क्विंटल 15 4400 5000 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 200 4200 4750 4550
मूग हिरवा क्विंटल 120 5800 6250 6050
तूर लाल क्विंटल 937 6000 6550 6350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1000 1900 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 155 8600 9575 9100
गहू लोकल क्विंटल 120 1500 1760 1650

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here