Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/06/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 10 3700 7000 4000
उडीद काळा क्विंटल 8 3550 6500 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 1 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 1510 4000 4675 4400
मूग हिरवा क्विंटल 82 5650 6050 5850
मका पिवळी क्विंटल 1 1300 1300 1300
तूर लाल क्विंटल 1295 5500 6350 6000
तील लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 115 1050 1475 1250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 719 6000 6850 6500
गहू लोकल क्विंटल 274 1450 1650 1550

__________________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला       दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 41 3600 5500 5000
हरभरा काबुली क्विंटल 13 5475 5475 5475
हरभरा लोकल क्विंटल 697 4000 4700 4650
मूग हिरवा क्विंटल 76 5700 7500 6050
मका पिवळी क्विंटल 11 1200 1850 1525
तूर लाल क्विंटल 1048 5900 6400 6150
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 51 1050 1475 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 186 6000 6900 6500
गहू लोकल क्विंटल 118 1550 1800 1650
_______________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला       दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 62 4000 6200 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 1017 4100 4670 4550
मूग हिरवा क्विंटल 33 5500 6000 5800
मका पिवळी क्विंटल 129 1150 1325 1205
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4600 5250 4925
तूर लाल क्विंटल 1297 5800 6450 6200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 1000 1100 1075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 741 6500 7200 6800
गहू लोकल क्विंटल 235 1600 1900 1750
_____________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला            दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/06/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 8 1300 1300 1300
बटबटी लोकल क्विंटल 8 7000 7000 7000
उडीद काळा क्विंटल 30 5100 6300 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 5 4200 4700 4450
हरभरा लोकल क्विंटल 657 4100 4650 4400
मूग हिरवा क्विंटल 82 5500 6200 5850
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
तूर लाल क्विंटल 1550 6000 6475 6200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 32 1050 1100 1075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 720 6400 7200 6800
गहू लोकल क्विंटल 206 1575 1800 1625
___________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला              दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 33 6000 6625 6200
हरभरा लोकल क्विंटल 643 4100 4675 4400
मूग हिरवा क्विंटल 174 5700 7100 6100
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5300 5500 5400
तूर लाल क्विंटल 1419 5800 6500 6250
तील लोकल क्विंटल 5 7200 7400 7300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 0 0 0
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 229 5800 7150 6900
गहू लोकल क्विंटल 207 0 0 0

__________________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 23 4000 7500 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 1101 4000 4650 4400
मूग हिरवा क्विंटल 164 6000 8500 6250
मका पिवळी क्विंटल 15 1100 1850 1475
तूर लाल क्विंटल 1417 6000 6560 6250
तील लोकल क्विंटल 2 6800 6800 6800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 12 1000 1400 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1249 6800 7200 7000
गहू लोकल क्विंटल 218 1550 1800 1675
________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/06/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 28 2700 4200 3200
उडीद काळा क्विंटल 32 5000 6500 6250
हरभरा काबुली क्विंटल 161 8300 8300 8300
हरभरा लोकल क्विंटल 1472 4000 4675 4500
मूग हिरवा क्विंटल 227 5300 5850 5600
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5300 5300 5300
तूर लाल क्विंटल 1448 6000 6400 6200
तील लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 1050 1100 1075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 885 0 0 0
गहू लोकल क्विंटल 237 0 0 0
_____________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 7 6800 6800 6800
उडीद काळा क्विंटल 19 6400 6500 6450
हरभरा लोकल क्विंटल 874 0 0 0
मूग हिरवा क्विंटल 89 5200 5900 5600
मका पिवळी क्विंटल 7 900 1100 1000
तूर लाल क्विंटल 932 5100 6300 5800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 13 1000 1150 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 559 6300 7150 6900
गहू लोकल क्विंटल 197 1600 1950 1700
________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 20 5600 6400 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 15 4800 7700 6250
हरभरा लोकल क्विंटल 1350 4100 4675 4400
मूग हिरवा क्विंटल 57 5600 6300 6100
मका पिवळी क्विंटल 13 1300 1500 1400
तूर लाल क्विंटल 791 5800 6900 6350
तील लोकल क्विंटल 1 7450 7450 7450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 16 1100 1100 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 420 6200 7000 6700
गहू लोकल क्विंटल 118 1600 1950 1750

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here