Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/07/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 459 4000 4490 4150
मूग हिरवा क्विंटल 12 5700 5800 5750
तूर लाल क्विंटल 586 5900 6200 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1100 1175 1137
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 471 6800 7550 7300
गहू लोकल क्विंटल 104 1560 1700 1650
16/07/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 357 4000 4550 4275
मूग हिरवा क्विंटल 26 5500 5950 5800
तूर लाल क्विंटल 318 5800 6200 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1700 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 372 7000 8000 7500
गहू लोकल क्विंटल 70 1500 1650 1575

________________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 23 4900 4900 4900
हरभरा लोकल क्विंटल 394 4000 4500 4250
मूग हिरवा क्विंटल 16 5500 5825 5650
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
तूर लाल क्विंटल 601 5900 6200 6050
तील लोकल क्विंटल 4 6300 6300 6300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1050 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 450 7000 7515 7300
गहू लोकल क्विंटल 30 1550 1600 1575

____________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/07/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 4 3350 4300 3825
हरभरा लोकल क्विंटल 522 4000 4500 4250
मूग हिरवा क्विंटल 85 5350 6000 5700
मका पिवळी क्विंटल 21 1500 1500 1500
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5600 5600 5600
तूर लाल क्विंटल 844 5700 6311 6100
तील लोकल क्विंटल 1 7100 7100 7100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1175 1175 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 345 6500 7500 7000
गहू लोकल क्विंटल 295 1450 1595 1500
__________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/07/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 21 4291 4300 4295
उडीद काळा क्विंटल 3 4500 4500 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 203 4000 4500 4200
मूग हिरवा क्विंटल 12 5600 6000 5800
मोहरी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
तूर लाल क्विंटल 426 5800 6275 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 16 1100 1200 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 482 6700 7500 7100
गहू लोकल क्विंटल 163 1500 1640 1575

___________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 28 3000 3700 3350
हरभरा लोकल क्विंटल 894 4100 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 179 3100 5950 5500
तूर लाल क्विंटल 603 5800 6425 6100
तील लोकल क्विंटल 3 7000 7000 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1000 1075 1037
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 407 6000 7310 7100
गहू लोकल क्विंटल 137 1550 1800 1600

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here