Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 11 3100 6200 4200
हरभरा लोकल क्विंटल 812 4100 4750 4500
मूग हिरवा क्विंटल 39 5000 6000 5850
तूर लाल क्विंटल 783 5650 6480 6250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 41 1000 1200 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 269 6300 7300 6900
गहू लोकल क्विंटल 84 1400 1600 1595

____________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 3 3550 4000 3775
हरभरा लोकल क्विंटल 630 4100 4700 4500
मूग हिरवा क्विंटल 48 5000 5850 5500
मोहरी लोकल क्विंटल 5 3300 4000 3650
तूर लाल क्विंटल 903 5900 6400 6050
तील लोकल क्विंटल 2 6500 6800 6650
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 9 1050 1100 1075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 210 6000 8000 7000
गहू लोकल क्विंटल 36 1500 1600 1550

_____________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 9 4000 6500 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 613 4200 4800 4500
मूग हिरवा क्विंटल 101 4500 6000 5700
मका पिवळी क्विंटल 1 1100 1100 1100
तूर लाल क्विंटल 596 6000 6610 6300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1050 1050 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 162 6900 7150 7025
गहू लोकल क्विंटल 66 1500 1750 1600

_______________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 3 5400 6650 6025
हरभरा लोकल क्विंटल 337 4000 4625 4300
मूग हिरवा क्विंटल 78 5400 5900 5650
मका पिवळी क्विंटल 2 1200 1200 1200
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5450 5450 5450
तूर लाल क्विंटल 705 5900 6500 6250
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1050 1575 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 308 6650 7100 7000
गहू लोकल क्विंटल 142 1500 1675 1575
बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 7 3600 5500 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 527 0 0 0
मूग हिरवा क्विंटल 67 5200 5900 5650
तूर लाल क्विंटल 784 5900 6465 6250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 363 6100 7000 6500
____________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/06/2021
हरभरा काबुली क्विंटल 10 6100 6100 6100
हरभरा लोकल क्विंटल 659 4000 4800 4550
मूग हिरवा क्विंटल 72 5700 6161 6000
मका पिवळी क्विंटल 2 1600 1600 1600
तूर लाल क्विंटल 633 6000 6550 6200
तील लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 1055 1250 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 219 6100 7100 6950
गहू लोकल क्विंटल 52 1500 1600 1550

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here