Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव..
बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/07/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 4 3200 3200 3200
उडीद काळा क्विंटल 66 4000 4500 4250
हरभरा काबुली क्विंटल 4 5900 5900 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 565 4100 4750 4500
मूग हिरवा क्विंटल 64 6000 6161 6100
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5400 5500 5450
तूर लाल क्विंटल 960 5750 6400 6200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1000 1125 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 202 7500 9100 8600
गहू लोकल क्विंटल 126 1500 1611 1590
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 2 3000 5000 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 394 4100 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 72 4000 6200 5800
मोहरी लोकल क्विंटल 6 5000 5600 5550
तूर लाल क्विंटल 1168 5800 6275 6000
तील लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 1100 1700 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 426 7400 9300 8700
गहू लोकल क्विंटल 105 1550 1750 1600
____________________________________________________________________
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 6 4600 5000 4800
हरभरा काबुली क्विंटल 8 7000 7000 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 682 4100 4675 4500
मूग हिरवा क्विंटल 57 4400 6200 5300
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
तूर लाल क्विंटल 668 5600 6300 5950
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 24 1100 1500 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 338 7200 8700 8000
गहू लोकल क्विंटल 134 1500 1900 1700

______________________________________________________________________

बाजार समिती : अकोला       दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 3 4000 4000 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 354 4100 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 174 5600 6000 5850
मका पिवळी क्विंटल 9 1525 1525 1525
तूर लाल क्विंटल 672 5650 6250 5950
तील लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 26 1100 1250 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 624 7000 8400 7800
गहू लोकल क्विंटल 235 1550 1800 1625

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here