Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/07/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 161 4300 4650 4500
मूग हिरवा क्विंटल 10 5800 5800 5800
तूर लाल क्विंटल 163 5900 6200 6050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 99 7500 8000 7750
23/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 6 3500 4300 3900
हरभरा लोकल क्विंटल 351 4100 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 23 5600 5950 5800
मका पिवळी क्विंटल 4 1400 1500 1450
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
तूर लाल क्विंटल 676 5800 6300 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 1131 1500 1315
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 191 6800 8000 7500
गहू लोकल क्विंटल 41 1550 1600 1575
22/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 1 3600 3600 3600
हरभरा लोकल क्विंटल 330 4000 4450 4325
मूग हिरवा क्विंटल 51 5600 5900 5750
मका पिवळी क्विंटल 2 1700 1700 1700
तूर लाल क्विंटल 715 5500 6000 5750
तील लोकल क्विंटल 3 6800 7200 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 27 1075 1500 1150
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 209 6700 8000 7650
गहू लोकल क्विंटल 279 1590 1900 1760
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/07/2021
उडीद काळा क्विंटल 20 6000 6000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 208 4000 4500 4300
मूग हिरवा क्विंटल 28 5350 5900 5700
तूर लाल क्विंटल 497 5400 6100 5750
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 1050 1100 1075
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 376 6900 7700 7400
गहू लोकल क्विंटल 135 1500 1700 1600

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here