Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला   दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/08/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 8 4500 4800 4650
उडीद काळा क्विंटल 31 4500 5500 4800
हरभरा लोकल क्विंटल 356 4000 4825 4500
मूग हिरवा क्विंटल 24 6050 6050 6050
मका पिवळी क्विंटल 5 1500 1500 1500
तूर लाल क्विंटल 566 5800 6600 6200
तील लोकल क्विंटल 3 6100 6100 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1200 1500 1350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 44 7900 8800 8500
गहू लोकल क्विंटल 160 1600 1800 1700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/08/2021
उडीद काळा क्विंटल 32 4000 5100 4700
हरभरा लोकल क्विंटल 351 4000 4860 4600
मूग हिरवा क्विंटल 8 3200 6600 4900
मका पिवळी क्विंटल 3 1200 1200 1200
मोहरी लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
तूर लाल क्विंटल 1041 5800 6750 6350
तील लोकल क्विंटल 6 6000 8200 7100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 5 1125 1150 1137
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 72 8000 8800 8500
गहू लोकल क्विंटल 61 1400 1700 1625
गहू शरबती क्विंटल 60 2100 2600 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 11 3800 3800 3800
उडीद काळा क्विंटल 17 4900 5000 4950
हरभरा लोकल क्विंटल 54 4100 4900 4600
मूग हिरवा क्विंटल 8 4500 5600 5050
तूर लाल क्विंटल 827 5900 6600 6300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1100 1100 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 79 8000 8650 8400
गहू लोकल क्विंटल 73 1575 1675 1625
गहू शरबती क्विंटल 40 2125 2850 2500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here