Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव
बाजार समिती : अकोला     दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 9 3200 6800 5000
उडीद काळा क्विंटल 16 5000 6500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 1068 4100 4700 4400
मूग हिरवा क्विंटल 239 5900 6150 6025
तूर लाल क्विंटल 1040 6100 6800 6450
तील लोकल क्विंटल 11 7300 7500 7400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1125 1112
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1046 6200 7025 6800
गहू लोकल क्विंटल 168 1600 1800 1700
_________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला               दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2021
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 1300 1350 1325
उडीद काळा क्विंटल 31 4300 6400 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 1280 4100 4880 4600
मूग हिरवा क्विंटल 314 5800 6200 6000
मका पिवळी क्विंटल 15 1300 1400 1350
तूर लाल क्विंटल 1249 6000 6900 6450
तील लोकल क्विंटल 2 7200 7500 7350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1100 1125 1112
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 649 6500 7025 6900
गहू लोकल क्विंटल 348 1600 1950 1800
_________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला           दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 16 5300 7100 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 772 4300 4821 4600
मूग हिरवा क्विंटल 141 5550 6150 6000
मका पिवळी क्विंटल 70 1075 1150 1090
तूर लाल क्विंटल 1066 5900 6650 6400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 33 1050 1850 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 153 6000 7000 6500
गहू लोकल क्विंटल 467 1600 1950 1750
गहू शरबती क्विंटल 12 2000 2250 2100
_______________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला           दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/06/2021
उडीद काळा क्विंटल 5 3100 6000 4500
हरभरा लोकल क्विंटल 1259 4000 4800 4600
मूग हिरवा क्विंटल 245 5800 6300 6050
मका पिवळी क्विंटल 8 2100 2100 2100
तूर लाल क्विंटल 1407 6000 6711 6400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 57 1050 1125 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 698 6200 7100 6650
गहू लोकल क्विंटल 257 1600 1825 1700
___________________________________________________________________________
बाजार समिती : अकोला      दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/05/2021
उडीद काळा क्विंटल 15 5500 6300 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 46 6000 7100 6300
हरभरा लोकल क्विंटल 1301 4400 4950 4675
मूग हिरवा क्विंटल 81 5800 6200 6050
मका पिवळी क्विंटल 12 1100 1100 1100
तूर लाल क्विंटल 1035 6000 6600 6300
तील लोकल क्विंटल 10 6500 7600 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 1000 1075 1050
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 658 6800 7111 7000
गहू लोकल क्विंटल 166 1600 1950 1800

 

 

isha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here