Akola अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती : अकोला    दर रु. प्रती क्विंटल
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/08/2021
हरभरा लोकल क्विंटल 380 4400 5150 4900
मूग हिरवा क्विंटल 72 5000 6405 5500
तूर लाल क्विंटल 718 6000 6811 6450
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 1600 1850 1750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12 7700 8200 7800
गहू लोकल क्विंटल 175 1600 1811 1700
गहू शरबती क्विंटल 40 2100 2600 2300
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/08/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 5 4300 4300 4300
उडीद काळा क्विंटल 3 5900 5900 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 556 4200 5175 5000
मूग हिरवा क्विंटल 2 5300 5300 5300
मका पिवळी क्विंटल 1 1550 1550 1550
तूर लाल क्विंटल 1073 5800 6811 6350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 1150 1300 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 17 8000 8500 8450
गहू लोकल क्विंटल 136 1550 1750 1650
गहू शरबती क्विंटल 25 2300 2850 2625
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/08/2021
बटबटी लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
उडीद काळा क्विंटल 41 5500 6500 6100
हरभरा लोकल क्विंटल 478 4200 5100 4650
मूग हिरवा क्विंटल 30 5900 6450 6200
तूर लाल क्विंटल 935 6000 6650 6400
तांदूळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1150 1200 1180
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 53 8000 9000 8700
गहू लोकल क्विंटल 137 1500 1800 1650
गहू शरबती क्विंटल 40 2300 2600 2400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/08/2021
उडीद काळा क्विंटल 15 4050 6000 5850
हरभरा लोकल क्विंटल 378 4750 5150 5000
मूग हिरवा क्विंटल 46 5800 7200 6300
मका पिवळी क्विंटल 5 1600 1600 1600
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5800 6000 5900
तूर लाल क्विंटल 865 6000 6900 6500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1750 1750 1750
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 29 8000 9000 8800
गहू लोकल क्विंटल 164 1575 1650 1630
गहू शरबती क्विंटल 33 2100 2850 2400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/08/2021
उडीद काळा क्विंटल 5 5800 5800 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 373 4150 5100 4700
मूग हिरवा क्विंटल 56 4000 6000 5300
तूर लाल क्विंटल 1512 6000 6950 6500
तील लोकल क्विंटल 1 8400 8400 8400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1175 1175 1175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 23 8100 9000 8900
गहू लोकल क्विंटल 68 1600 1650 1625
गहू शरबती क्विंटल 55 2300 2750 2500

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here